Zm.: art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r., o zmianie niektórych postanowień ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.82.646

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 listopada 1930 r.
zmieniające art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

W art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 3, poz. 18) słowa "w ciągu jedynego roku" zastępuje się słowami "w ciągu trzech lat".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.