Art. 3. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach... - Dz.U.1927.46.401 - OpenLEX

Art. 3. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.401

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu, a jeśli chodzi o postanowienia art. 2-Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.