Art. 1. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach... - Dz.U.1927.46.401 - OpenLEX

Art. 1. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.401

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.
Art.  1.

Art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 721) otrzymuje następujące brzmienie:

"Od zaległości w podatkach gruntowych pobiera się karą za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie, od zaległości zaś we wszystkich innych podatkach i opłatach (art. 1) pobiera się karę za zwłoką w wysokości 2% miesięcznie, począwszy od 15 dnia po upływie terminu płatności".