Zm.: § 6 ustawy z dnia 6 lipca 1868 r. o adwokaturze w b. zaborze austrjackim (Austr.Dz.Ust.P.No 96).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.26.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1925 r.

USTAWA
z dnia 19 lutego 1925 r.
w sprawie zmiany § 6 ustawy z dnia 6 lipca 1868 r. o adwokaturze w b. zaborze austrjackim (Austr. Dz. Ust. P. №. 96).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastepującej treści:

Ustęp pierwszy § 6 ustawy z dnia 6 lipca 1868 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 95) o adwokaturze zastępuje się nastepującemi postanowieniami:

"Zajmowanie urzędu sędziowskiego przy jednym z sądów na obszarze działania tej ustawy przez lat 18 zastępuje doktorat, praktykę i egzamin adwokacki.

O ile sędzia posiada doktorat, zajmowanie przezeń urzędu sędziowskiego przez lat 12 zastępuje praktyką i egzamin adwokacki. Sędzia nie może w miejscowości, w której faktycznie wykonywał urząd sędziego, otworzyć kancelarji adwokackiej przed upływem 3 lat od czasu zaprzestania przezeń czynnego wykonywania urzędu sędziego".

Wykonanie ustawy powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Ustawa obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.