Zm.: §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. - Dz.U.1923.44.304 - OpenLEX

Zm.: §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.304

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 kwietnia 1923 r.
o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. № 89 poz. 656) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych zarządzą się co następuje:
Ustąp pierwszy § 23 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 587) otrzymuje brzmienie następujące:

"Tytułem zwrotu kosztów zbadania typu lub poszczególnego pojazdu i wydania znaków rejestracyjnych-winien interesowany uiścić opłatę według następujących norm:

Rodzaj pojazduOpłata za każde 100 kg. wagi w stanie gotowym do drogi (bez ładunku)
Samochody osobowe i motocykle20.000 marek
Samochody ciężarowe i traktory5.000 "
Ustęp trzeci § 23 rozporządzenia wymienionego w § 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Osoby i przedsiębiorstwa, zajmujące się fabrykacją, naprawą, względnie sprzedażą pojazdów mechanicznych, uiszczają za nietrwający dłużej niż 30 dni przydział jednej pary numerów próbnych (§ 20) do jednego pojazdu, opłatę ryczałtową w wysokości 50.000 marek. W razie przydziału na dłuższy przeciąg czasu należy uiszczać taką samą kwotę co miesiąc.

Punkt e) ustępu drugiego § 25 wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"e) dowód wpłacenia do kasy skarbowej kwot) 30.000 marek na koszta egzaminacyjne".

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.