Złożenie w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 1925 r.
w sprawie złożenia w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dokument ratyfikacyjny Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r., został złożony w Sekretarjacie Ligi Narodów dnia 20 grudnia 1924 r.