Złożenie przez Z.S.R.R. dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.88.562

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 1935 r.
w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Hiszpańskiego, że w wykonaniu postanowień art. 6 międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Madrycie dnia 9 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 6, poz. 33), został złożony Rządowi Hiszpańskiemu dnia 15 czerwca 1935 r. w imieniu Rządu Związku Socjalistycznych Republik Rad dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji, przyczem ratyfikacja ta obejmuje regulamin telegraficzny z protokółem końcowym, regulamin telefoniczny, regulamin radiokomunikacyjny ogólny z protokółem końcowym i regulamin radjokomunikacyjny dodatkowy.