Złożenie przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r. dotyczącej żeglugi powietrznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.37.317

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 kwietnia 1938 r.
w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Holenderskiego, że w wykonaniu postanowień art. 63 międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 8, poz. 84), został złożony Rządowi Holenderskiemu dnia 29 stycznia 1938 r. przez Rząd Brytyjski w imieniu Rządu Unii Południowo-Afrykańskiej dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.