Złożenie przez Szwecję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.17.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 1939 r.
w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie komunikatu Rządu Belgijskiego, że zgodnie z art. 9 ust. 2 konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. i uzupełnionej protokołem dodatkowym z dnia 24 maja 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 2, poz. 17), został złożony Rządowi Belgijskiemu dnia 1 lipca 1938 r. w imieniu Rządu Szwedzkiego dokument ratyfikacyjny wspomnianej konwencji i protokołu dodatkowego.