Złożenie przez Salwador dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.73.537

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 września 1937 r.
w sprawie złożenia przez Salwador dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że, w wykonaniu postanowień art. VIII międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 71, poz. 621), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów w dniu 2 lipca 1937 r. w imieniu Rządu Salwadoru dokument ratyfikacyjny wymienionej konwencji.