Złożenie przez Rząd Włoski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.660

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lipca 1924 r.
w sprawie złożenia przez Rząd Włoski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dn. 4 maja 1910 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego z dn. 16 czerwca 1924 r.(że w dniu 28 maja 1924 r. do archiwum Rządu tego złożone zostały przez Rząd Włoski dokumenty ratyfikacyjne Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 87, poz. 783).