Złożenie przez Rząd Japoński dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu w Paryżu Instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.520

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 czerwca 1924 r.
w przedmiocie złożenia przez Rząd Japoński dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu w Paryżu Instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dn. 21-go czerwca 1920 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w dniu 4-ym marca 1924 roku Rząd Japoński złożył swój dokument ratyfikacyjny, dotyczący Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu w Paryżu instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dn. 21 czerwca 1920 roku. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 78 poz. 703).