Złożenie przez Polskę i W.M. Gdańsk, Wielką Brytanję i Irlandję Północną, Holandję, Niemcy, Belgję i Bułgarję w Sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.24.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 1931 r.
w sprawie złożenia przez Polskę i W. M. Gdańsk, Wielką Brytanię i Irlandję Północną, Holandię, Niemcy, Belgję i Bułgarję w Sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 9 konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 roku, złożone zostały w Sekretariacie Ligi Narodów dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji w dniu 16 czerwca 1930 r. przez Polskę, a w dniu 23 lipca 1930 r. przez Polskę za Wolne Miasto Gdańsk.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji zostały złożone w Sekretarjacie Ligi Narodów przez następujące państwa: Wielką Brytanję i Irlandję Północną dnia 14 czerwca 1927, Holandję dnia 2 lipca 1927, Niemcy 2 lipca 1927, Belgję 2 lipca 1927, Bułgarję 2 lipca 1927.