Złożenie przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.103.867

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1932 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 sierpnia 1932 r.
w sprawie złożenia przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 91 konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r., złożony został w Bernie w dniu 29 czerwca 1932 r. w imieniu Rządu Polskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji, która w stosunku do Polski wchodzi w życie w terminie przewidzianym w jej art. 92.
Równocześnie podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji złożone zostały w Bernie w imieniu Rządów następujących krajów:
Hiszpanjiw dniu 6 sierpnia 1930 r.
Szwajcarji"19 grudnia 1930 r.
Wioch"24 marca 1931 r.
Jugosławji"20 maja 1931 r.
Portugalji" 8 czerwca 1931 r.
Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji"23 czerwca 1931 r.
Australji"23 czerwca 1931 r.
Nowej Zelandji"23 czerwca 1931 r.
Związku południowo-afrykańskiego"23 czerwca 1931 r.
Indyj"23 czerwca 1931 r.
Norwegji"24 czerwca 1931 r.
Szwecji" 3 lipca 1931 r.
Łotwy"14 października 1931 r.
Rumunji"24 października 1931 r.
Stanów Zjednoczonych Ameryki" 4 lutego 1932 r.
Brazylji"23 marca 1932 r.
Belgji"12 maja 1932 r.

Wspomniana konwencja wchodzi w życie w stosunku do wymienionych wyżej krajów zgodnie z postanowieniami jej art. 92.