Złożenie przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.60.469

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lipca 1938 r.
w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 4 międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 364), złożenie w imieniu Rządu Nowej Zelandii dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów dnia 29 marca 1938 r.