Złożenie przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.55.444

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lipca 1938 r.
w sprawie złożenie przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 12 międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 374), złożenie w imieniu Rządu Nowej Zelandii dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zarejestrowane zostało w Sekretariacie Ligi Narodów dnia 29 marca 1938 r.