Złożenie przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.55.442

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lipca 1938 r.
w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 8 międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R, P. z 1925 r. Nr 54, poz. 384), złożenie w imieniu Rządu Nowej Zelandii dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów dnia 29 marca 1938 r.