Złożenie przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.89.695

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 września 1933 r.
w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 37 konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 8, poz. 49) został złożony w imieniu Rządu Niemieckiego dnia 30 września 1933 r. w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym.