Złożenie przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.70.523

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 sierpnia 1933 r.
w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 3 konwencji dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 76, poz. 682), został złożony w Sekretarjacie Ligi Narodów w imieniu Rządu Niemieckiego dokument ratyfikacyjny wspomnianej konwencji, oraz że dokument ten został zarejestrowany w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 5 lipca 1933 r.