Złożenie przez Luksemburg i Urugwaj dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.88.690

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 sierpnia 1931 r.
w sprawie złożenia przez Luksemburg i Urugwaj dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dokumenty ratyfikacyjne międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dn. 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 179), zostały złożone w archiwach Rządu Francuskiego w imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburskiego dn. 10 kwietnia 1929 r. i w imieniu Rządu Republiki Urugwaju dn. 19 sierpnia 1929 r.