Złożenie przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.71.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 lipca 1939 r.
w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie komunikatu Rządu Egipskiego, że zgodnie z art. 14 światowej konwencji pocztowej (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 93, poz. 588), złożony został Rządowi Egipskiemu dnia 26 stycznia 1939 r. w imieniu Rządu Republiki Łotewskiej dokument ratyfikacyjny światowej konwencji pocztowej wraz z załącznikami, porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością z załącznikami, porozumienia o paczkach pocztowych z załącznikami, porozumienia o przekazach pocztowych z załącznikami, porozumienia o pocztowych przelewach pieniężnych z załącznikiem, porozumienia dotyczącego zleceń pocztowych z załącznikiem i porozumienia dotyczącego prenumeraty gazet i czasopism z załącznikiem, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.