Złożenie przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.7.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 stycznia 1935 r.
w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że, w myśl postanowień art. 6 konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 63, poz. 576), złożenie w imieniu Rządu Republiki Litewskiej, dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 28 września 1934 r.