Złożenie przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.5.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 listopada 1935 r.
w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawe zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że, w myśl postanowień art. 3 międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 378) złożenie w imieniu Rządu Republiki Kuby dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 22 sierpnia 1935 r.