Złożenie przez Japonję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.19.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 1935 r.
w sprawie złożenia przez Japonję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu art. 32 konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 103, poz. 864) został złożony w Bernie w archiwach Rządu Szwajcarskiego w imieniu Rządu Japońskiego w dniu 18 grudnia 1934 r. dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.