Złożenie przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.37.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 kwietnia 1938 r.
w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Egipskiego, że w wykonaniu postanowień art. 14 Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 93, poz. 588), został złożony Rządowi Egipskiemu dnia 29 stycznia 1938 r. w imieniu Rządu Republiki Honduras dokument ratyfikacyjny Światowej Konwencji Pocztowej z załącznikami, porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością z załącznikami, porozumienia o paczkach pocztowych z załącznikami, porozumienia o przekazach pocztowych z załącznikami, porozumienia o pocztowych przelewach pieniężnych z załącznikiem, porozumienia dotyczącego zleceń pocztowych z załącznikiem i porozumienia dotyczącego prenumeraty gazet i czasopism z załącznikiem, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.