Złożenie przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.18.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 marca 1938 r.
w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Holenderskiego, że w wykonaniu postanowień art. 63 międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 8, poz. 84), został złożony Rządowi Holenderskiemu dnia 4 stycznia 1938 r. w imieniu Rządu Greckiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.