Złożenie przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.473

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 maja 1931 r.
w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w dniu 28 marca 1931 r. Francja złożyła dokument ratyfikacyjny konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 4, poz. 21).