Złożenie przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.41.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 maja 1938 r.
w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 5 międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 372), złożenie w imieniu Rządu Duńskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 15 lutego 1938 r. Rzeczona ratyfikacja nie obejmuje Grenlandii.