Złożenie przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy z dnia 10 lipca 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.10.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 stycznia 1936 r.
w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy z dnia 10 lipca 1920 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w myśl postanowień art. 12 międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 374), złożenie w imieniu Rządu Chili dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 18 października 1935 r.