Złożenie przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.66.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 1933 r.
w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu art. 32 konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 103, poz. 864) został złożony w Bernie w archiwach Rządu Szwajcarskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji w imieniu Rządu Chilijskiego w dniu 1 czerwca 1933 r.