Złożenie przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.597

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 października 1936 r.
w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu art. 5 międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), złożenie w imieniu Rządu Brazylijskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów dnia 8 czerwca 1936 r.