Złożenie przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.86.607

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 października 1936 r.
w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 5 międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), złożenie w imieniu Rządu Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 26 maja 1936 r.