Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2 sierpnia 1922 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.49.404

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 kwietnia 1929 r.
w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2 sierpnia 1922 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu artykułu 6 porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2-go sierpnia 1922 roku, dokument ratyfikacyjny powyższego Porozumienia w imieniu Polski złożony został w dniu 4 stycznia 1929 roku.