Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, której tekst został przyjęty na I Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.369

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lutego 1925 roku
o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, której tekst został przyjęty na I Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 8 Międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, której tekst został przyjęty na I Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku, dokument ratyfikacyjny tej Konwencji został złożony dnia 21 czerwca 1924 r. w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów w Genewie.