Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.371

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lutego 1925 r.
o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 6 Międzynarodowej Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 roku, dokument ratyfikacyjny tej Konwencji został złożony dnia 21 czerwca 1924 roku w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów w Genewie.