Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 7 załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.73.668

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 1928 roku
w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej wraz z 7 załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 7 załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r., dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji złożony został w imieniu Polski i za Wolne Miasto Gdańsk w dniu 3 stycznia 1928 r. i zgodnie z postanowieniami protokółu podpisanego w dniu 18 października 1927 r. w Bernie, konwencja powyższa wchodzi w życie w dniu 1 października 1928 r.