Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie złagodzenia niektórych kar, wymierzonych przez byłe sądy okupacyjne niemieckie.

Z przedstawionych mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych wynika, że sądy okupacyjne niemieckie stosowały nawet za przestępstwa mniejszej wagi kary nadmiernie surowe, nieodpowiadające ustalonym wśród polskiego społeczeństwa pojęciom o stosunku kary do winy i znacznie też różniące się od norm karnych, stosowanych za takież przestępstwa przez obecne sądy polskie. Uznając za słuszne złagodzenie losu tych więźniów, którzy z przyczyn od nich niezależnych sądzeni byli nie przez swoje, lecz przez obce sądy i na długotrwałe pozbawienie wolności są skazani, postanawiam zgodnie z wnioskiem Ministra Sprawiedliwości zmniejszyć o połowę wszystkie kary ciężkiego i zwykłego więzienia, wymierzone przez byłe sądy okupacyjne, z wyłączeniem wszakże osób, skazanych za morderstwo (art. 433 - 455 K. K.), rozbój i bandytyzm (art. 589 - 590 K. K.) a także mężczyzn, winnych ciągnięcia zysków z nierządu (art. 527 K. K.), oraz spekulantów żywnościowych wszelkiej kategorji (art. 242 K. K. oraz przepisy specjalne).
Niezwłoczne wykonanie niniejszego dekretu polecam Ministrowi Sprawiedliwości.

Dan w Warszawie, dnia 23 grudnia 1918 r.