Art. 82a. - [Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  82a.  [Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji]

Podmiotem prowadzącym Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.