Art. 82. - [Jawność i dostęp do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  82.  [Jawność i dostęp do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji]
1. 
Tworzy się Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji udostępnia się za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest rejestrem jawnym.
3. 
Informacje do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.