Art. 66. - [Zakres zewnętrznego zapewniania jakości instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  66.  [Zakres zewnętrznego zapewniania jakości instytucji certyfikującej]

Zewnętrzne zapewnianie jakości wobec danej instytucji certyfikującej obejmuje:

1)
monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej;
2)
monitorowanie spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3;
3)
ewaluację zewnętrzną walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej.