Art. 63. - [Wewnętrzny system zapewniania jakości] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  63.  [Wewnętrzny system zapewniania jakości]
1. 
Instytucja certyfikująca opracowuje i stosuje wewnętrzny system zapewniania jakości.
2. 
Wewnętrzny system zapewniania jakości dotyczy zasad postępowania, procedur, metod oraz rozwiązań organizacyjnych służących zapewnianiu poprawności walidacji i certyfikowania oraz doskonaleniu walidacji i certyfikowania.
3. 
Na wewnętrzny system zapewniania jakości instytucji certyfikującej składają się w szczególności:
1)
rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji;
2)
stałe monitorowanie i bieżąca ocena walidacji i certyfikowania;
3)
ewaluacja wewnętrzna walidacji i certyfikowania.
4. 
Podmiot upoważniony do przeprowadzania walidacji, o którym mowa w art. 47 ust. 2, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości.