Art. 62. - [Termin rozpoczęcia certyfikowania kwalifikacji rynkowej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  62.  [Termin rozpoczęcia certyfikowania kwalifikacji rynkowej]

Instytucja certyfikująca rozpoczyna certyfikowanie danej kwalifikacji rynkowej od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1.