Art. 6. - [Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  6.  [Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia]

Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia określa załącznik do ustawy.