Art. 51. - [Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  51.  [Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących]
1. 
Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucje certyfikujące wykonuje podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, który został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących, zwaną dalej "listą".
2. 
Listę prowadzi minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. 
Lista jest podawana do publicznej wiadomości na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.