Art. 50. - [System zapewniania jakości walidacji i certyfikowania] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  50.  [System zapewniania jakości walidacji i certyfikowania]
1. 
Walidacja i certyfikowanie prowadzone przez instytucję certyfikującą są objęte systemem zapewniania jakości.
2. 
Na system zapewniania jakości walidacji i certyfikowania składają się:
1)
zewnętrzny system zapewniania jakości;
2)
wewnętrzny system zapewniania jakości.