Art. 34. - [Nadanie uprawnienia do certyfikowania przywróconej kwalifikacji rynkowej. Przekazanie informacji o przywróceniu] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  34.  [Nadanie uprawnienia do certyfikowania przywróconej kwalifikacji rynkowej. Przekazanie informacji o przywróceniu]
1. 
Niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 3, minister właściwy podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej, której został przywrócony status kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
2. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o przywróceniu kwalifikacji rynkowej archiwalnej statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.