Art. 30. - [Przekazanie informacji o modyfikacji kwalifikacji rynkowej oraz otrzymaniu statusu archiwalnego] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  30.  [Przekazanie informacji o modyfikacji kwalifikacji rynkowej oraz otrzymaniu statusu archiwalnego]

Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej oraz o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej.