Art. 3. - [Włączenie do ZSK kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  3.  [Włączenie do ZSK kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych]

Na zasadach określonych w ustawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe.