Art. 28. - [Modyfikacja kwalifikacji rynkowej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  28.  [Modyfikacja kwalifikacji rynkowej]

Modyfikacja danej kwalifikacji rynkowej, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2, nie może dotyczyć:

1)
nazwy kwalifikacji;
2)
przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji;
3)
efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, jeżeli zmiana w zakresie efektów uczenia się skutkowałaby koniecznością zmiany nazwy kwalifikacji rynkowej lub przypisania innego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tej kwalifikacji.