Art. 23. - [Negatywne rozpatrzenie wniosku] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  23.  [Negatywne rozpatrzenie wniosku]
1. 
Minister właściwy informuje podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przedstawia uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
2. 
Na negatywne rozpatrzenie wniosku nie służy skarga do sądu administracyjnego.